Shuki Zikri Hair Masks

Shuki Zikri Satin Hair Mask for Anti Break & Thin hair, 400ml Shuki Zikri Vivid Hair Mask to Revive Colored hair, 400ml Jar
Shuki Zikri Satin Hair Mask for Anti Break & Thin hair, 400mlShuki Zikri Vivid Hair Mask to Revive Colored hair, 400ml Jar
  • Hair mask for thin, delicate hair intensive rejuvenating mask with KAI complex

vividhair

Hair mask for tinted, bleached hair protection mask, color revive with KAI complex

$18.00

$18.00